logo Olde Veste
Agendapunten ALV van 7 juli

Agendapunten ALV van 7 juli

Nieuwsbericht

Bij nieuwsbericht van 14 juni bent u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van 7 juli. Er is toen een overzicht verstrekt van de VOORLOPIGE agendapunten.

De DEFINITIEVE versie treft u H I E R aan.

Samenvatting : 
1. Opening & vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2016 (Uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering beschikbaar in de bestuurskamer.)
3. Rooster van aftreden (toelichting geldende rooster)
4. Financiële zaken  • Financiële prognose 2016-2017  
5. Benoeming bestuursleden De volgende persoon heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid: • Veerle Ulrich
6. Privatisering
7. Status klankbordgroep
8. Samenwerking vv Steenwijk en Steenwijker Boys
9. Toelichting Beleidsplan 2017-2021
10. Rondvraag
11. Sluiting

Deel dit bericht

share op facebook  
Top